Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odstartoval první maraton nápadů!

Praha13
01.06.2018
Tiskové zprávy

Ideatlon probíhá v kulturním domě Mlejn od pátku 1. června do soboty 2. června.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva
1. 6. 2018


Ideathon – první dvoudenní maraton myšlenek a nápadů na zlepšení fungování
městské části. Praha 13 dala prostor organizaci Ideathonu, který probíhá v kulturním
domě Mlejn od pátku 1. června do soboty 2. června.

Co si vlastně
představit pod pojmem Ideathon? Název vzniknul spojením anglického slovíčka
idea (nápad) a maraton. Akce probíhá za účasti několika desítek soutěžících,
kteří tvoří tříčlenná družstva. 
Hlavním cílem je za 24 hodin vymyslet efektivní řešení vybraných
problémů, se kterými se městská část potýká. Účastníci jsou zavřeni
v jedné místnosti, která tvoří základnu celého Ideathonu. Samozřejmě mohou
tuto místnost v průběhu akce libovolně opouštět.

Téměř dvě
desítky přihlášených účastníků z celé Prahy dává v kulturním domě
Mlejn dohromady koncepty řešení těch nejpalčivějších otázek Prahy 13, která budou
následně prezentovat před odbornou porotou. Zastupitelé městské části a vybraní
odborníci z řad veřejnosti posoudí nápady z pohledu realizovatelnosti,
inovativnosti a celkového přínosu pro město. Nejlepší tým získá 3x elektrokolo
v hodnotě 32 tisíc.

Jednotlivé týmy mají předem určená
témata, na nichž budou pracovat. Stanovili jsme pro ně tři výzvy, jenž
v současnosti hýbou Prahou 13 – parkování, doprava a kvalita životního
prostředí. Týmy tedy mají nad čím přemýšlet. Jak zakomponovat do běžného
provozu tzv. chytré parkování? Jak vytvořit vhodné parkovací podmínky, jak
zapojit nové technologie a aplikace do dopravního provozu, dá se nějak
rozvinout dopravní obslužnost celého území naší městské části? Jak
revitalizovat, udržovat a starat se o veřejná prostranství nebo pomoci vyřešit
problém s odpadovým hospodářstvím? Nad tím vším se týmy mohou zamýšlet
v rámci Ideathonu.

„Jakožto hlavní člen poroty jsem zvědavý, jaké nápady a řešení nám
soutěžící týmy v sobotu 2. června odprezentují. V případě, že bude
myšlenka opravdu dobrá a realizovatelná, jsme připraveni oslovit třeba
Magistrát hl. m. Prahy a zkusit ji zakomponovat jak do Strategického plánu naší
městské části, tak také dopomoci její realizaci. Všem zúčastněným přeji bystrou
hlavu a hodně sil, které budou celých čtyřiadvacet hodin opravdu potřebovat,“
řekl starosta Prahy 13 David
Vodrážka.

Prvního Ideathonu se mohou
zúčastnit osoby starší 15 let, horní věková hranice je neomezená. S dobrým
nápadem může přijít opravdu kdokoliv.

Akce je pro účastníky zdarma, po
celou dobu budou mít zajištěnu stravu. Bude zde rovněž připraven jednoduchý
prostor na spaní, jelikož se však jedná o maraton, nepředpokládáme, že by
účastníci chtěli jít spát :).

V rámci Ideathonu probíhá
také dotazníkové šetření zaměřující se na problematické oblasti v Praze
13. V případě zájmu prosíme o vyplnění krátkého dotazníku na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOybq8qCtdOCUPxmEW3y3mDCURnWi9kKfl1yvuDTkxIBWArw/viewform

 

Ideathon je organizovaný MČ Praha
13 ve spolupráci s partnery: KD Mlejn, ČVUT v Praze, Innogy,ekolo.cz,
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Prague Maker Faire, Siemens, CEE
Hacks, Junior Achievement and others.

 

Eva Libigerová
tisková mluvčí

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail:libigerovae@praha13.cz

 

Sdílejte článek