Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Omezení volného pohybu osob platí i na hřištích

Praha13
25.03.2020
Nenechte si ujít

Důrazně upozorňujeme, že vládní nařízení platí i ve veřejných parcíchV souvislosti s prodloužením omezení volného pohybu osob do 1. dubna
a s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. března
upozorňujeme, že pobývat na veřejně dostupných místech je přípustné v počtu
dvou osob s výjimkou členů domácnosti. Při kontaktu s ostatními osobami je
nutné zachovávat odstup minimálně dva metry. Stále platí vládní nařízení o
uzavření veškerých venkovních i vnitřních sportovišť. Důrazně upozorňujeme, že
tato pravidla platí i ve veřejných parcích, na veřejně přístupných dětských a
sportovních hřištích ve správě naší městské části.
Dokud vláda nestanoví jinak, nechceme dětská hřiště uzavřít. Je na každém
z nás, aby pravidla a opatření vlády v době nouzového stavu dodržoval.
V případě, že dětské hřiště navštívíte, dodržujte v maximální možné
míře daná opatření. Na každém herním prvku může být pouze jedno dítě nebo děti
z jedné rodiny. Za děti zodpovídají rodiče. Ti ovšem musí dodržovat
bezpečnostní vzdálenost dva metry. Dodržování těchto opatření budou kontrolovat
hlídky městské policie.
Je na zvážení všech rodičů, zda z hlediska omezení šíření nákazy není
bezpečnější vzít děti spíše do okolních lesoparků, na které je naše městská
část naštěstí bohatá.

vyzaduji

Sdílejte článek