Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oprava povrchu v Bucharově ulici pokračuje

Praha13
09.04.2020
Nenechte si ujít

TSK dokončí opravu do 17. června 2020.Po zimní přestávce pokračuje oprava povrchu ulice Bucharova v úseku
Běhounkova – Upolínova. Technická správa komunikací zahájila práce koncem března a ukončí je do 17. června 2020.

Práce začala u autobusové zastávky Šafránkova a následně bude pokračovat
k Běhounkově ulici. Údržba komunikace spočívá v odfrézování 5 cm
stávající obrusné vrstvy s následnou náhradou živičné vrstvy stejné
tloušťky.

V rámci
akce, jejímž investorem a realizátorem je Magistrát hl. m. Prahy, budou vyrovnány obruby, opraveny povrchy autobusových zastávek,
rektifikovány uliční vpusti, odstraněny problémy s propady komunikace a
vyznačeno nové vodorovné dopravní značení.

Akce je koordinována spolu s PVS a DPP a bude mít více etap.

Dopravní omezení:

Pro tuto etapu platí uzavření jízdního pruhu směrem nemocnice Motol.

Zhotovitel: STRABAG, a. s.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE: AKCE BUCHAROVA

Sdílejte článek