Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oprava silničního mostu nad stanicí metra Nové Butovice

Praha13
25.06.2020
Nenechte si ujít

Oprava je úzce koordinována s již probíhající opravou ulice BucharovaOprava silničního
mostu nad stanicí metra Nové Butovice (most ev. č. DPP 13, správce – Dopravní
podnik hl. m. Prahy, a.s.) na komunikaci Bucharova je úzce koordinována s již
probíhající akcí: „Bucharova SÚ, č. akce 2018-1025-00782“, kde je správcem TSK. Etapizace oprav je
podřízená této akci, aby se eliminovala případná kolizní místa a komplikace
v dopravě.

Oprava silničního mostu bude zahájena přípravnými
pracemi v rámci I. etapy, která proběhne v termínu 26. –
27. 6. 2020. Následovat bude II. etapa  v termínu 7. 7. – 28. 8.2020.
Toto dopravní opatření s jednosměrným omezením v ulici Bucharova, ve
směru ke křižovatce Petržílkova – Tichnova, bude zahájeno na základě vydání
povolení odborem pozemních komunikací a drah MHMP. Další navazující etapy budou upřesněny.
Ukončení prací se předpokládá koncem
října 2020.

Více informací naleznete zde

1. etapa

2..etapa

Koordinační situace opravy mostu

Sdílejte článek