Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Osvětové přednášky ve spolupráci s PČR

Na radnici MČ Praha 13 v obřadní síni se konaly ve dnech 2. a 6. května 2024 tématické přednášky pro seniory na téma kyber hrozeb a novodobých šmejdů. Akce byla pořádána místní Agendou 21 ve spolupráci s Policií České republiky, která se snaží zvýšit povědomí veřejnosti o možných nebezpečích spojených s internetem a moderními technologiemi.

Přednášející svojí prezentací upozornila na to, jaké nebezpečí představují podvodníci, kteří se snaží využívat neznalosti a důvěřivost lidí ke svým zločinným účelům.

Přednášející také poskytla řadu praktických rad, jak se bránit proti podvodníkům a ochránit své osobní údaje na internetu. Dozvěděli se, jak snadno mohou být napadeni přes sociální sítě, e-maily či webové stránky a jak mohou případné útoky včas rozpoznat a odvrátit.

Účastníci z virtuálního klubu seniorů také dostali prostor k položení otázek a výměně zkušeností s ostatními účastníky.

Přednášky byly velmi úspěšné a senioři si odnesli mnoho užitečných informací a propagačních předmětů, které jim pomohou zvýšit jejich bezpečnost při používání moderních technologií.

Na závěr zástupkyně policie České republiky pustila pro odlehčení takto závažného tématu záznam humorného divadelního představení, kdy zamilovaná seniorka přes internet naletěla falešnému americkému vojákovi Georgovi a přišla tak skoro o všechny své celoživotní úspory.

Našim cílem je navázat s policií České republiky dlouhodobou spolupráci a pokračovat tak v osvětě a prevenci nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také v problematice osobní ochrany.