Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, účinným od 1. 9. 2012, byla zavedena povinnost pro orgány ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.
Závazná stanoviska rok 2023
Závazná stanoviska rok 2022
Závazná stanoviska rok 2021
Závazná stanoviska rok 2020
Závazná stanoviska rok 2019