Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13

Praha13
05.12.2018
Nenechte si ujít

Ve středu 12. 12. 2018 od 10.00 na radnici MČ Praha 13Starosta městské
části Praha 13 zve
občany na 2.
zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 13
 

Obřadní síň radnice městské
části Praha 13
  Sluneční náměstí 2580/13,
Praha 5

Středa 12. 12. 2018
od 10.00 hodin

 

Návrh programu:

 1. Rozbor hospodaření MČ
  Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3.
  čtvrtletí 2018
 2. Rozpočtové změny za
  měsíce září – listopad 2018
 3. Informace o zhodnocení
  peněžních prostředků MČ Praha 13
 4. Změna finančního plánu
  zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2018
 5. Rozpočtové provizorium
  MČ Praha 13 na rok 2019
 6. Změna účelu využití finančních
  prostředků z prodeje BJ
 7. Žádosti o účelové
  finanční dotace na rozvoj sportu
 8. Personální obsazení
  výborů ZMČ Praha 13
 9. Personální změny ve
  složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele
 10. Fórum Místní Agendy 21
  – 10 priorit
 11. Případy projednané v
  komisi škodní a pro likvidaci majetku
 12. Předávací protokol  – svěření movitého majetku ZŠ Kuncova
  1580
 13. Dotazy a interpelace
 14. Různé

Ing. David VODRÁŽKA v.
r.

starosta

Sdílejte článek