Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Praha 13 darovala školám mobilní dezinfekční stroje

Praha13
27.05.2020
Tiskové zprávy

V úterý 26. května 2020 předali ředitelům škol prvních jedenáct mobilních mlhovacích strojůMěstská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva
 26. 5. 2020Třináctá městská část nyní
klade velký důraz na důkladnou dezinfekci v základních a mateřských školách.
Dnes předala mobilní mlhovací stroje sloužící k dezinfekci prostor školským
zařízením, jejichž je zřizovatelem.

MČ Praha 13 je zřizovatelem deseti základních a
dvaadvaceti mateřských škol, o které se náležitě stará. V úterý 26. května byly
v kinosále Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK Mezi Školami
ředitelům škol předány mobilní dezinfekční stroje, které budou sloužit k účinné
dezinfekci veškerých školních prostor.

Starosta MČ Praha 13 David Vodrážka využil této příležitosti a na úvod poděkoval všem pedagogickým pracovníkům za to, jak skvěle zvládají novou situaci i v době, kdy jsou na ně kladeny zvýšené nároky v oblasti netradičních metod výuky a popřál jim mnoho síly a trpělivosti do následujících, neméně náročných dnů. Poté zdůraznil: „Jsme si vědomi toho, že jakožto zřizovatele školských zařízení, je naší základní povinností se náležitě postarat o to, aby pobyt dětí i pedagogů ve škole byl bezpečný. Kvůli přísným nárokům na hygienu jsme se rozhodli k pořízení těchto dezinfekčních přístrojů, které ale nebylo v současné době úplně jednoduché sehnat. Myslím, že jsme jedni z mála, kterým se to povedlo. Jsem za to velmi rád a věřím, že prokáží dobrou službu ve školách nejen v době koronaviru, ale i v době kdy ho společně porazíme.“

Místostarostka Marcela Plesníková ho doplnila slovy: „ Díky rozvolňování koronavirových opatření se po dvou měsících distanční výuky vrací žáci prvního stupně do lavic a naší prioritou je zajistit preventivně jejich bezpečí tak, aby byli před nákazou viru v co největší možné míře chráněni. Proto jsme se navíc rozhodli pořídit si jedenáct kusů generátoru ozonu v celkové hodnotě bezmála dvě stě tisíc korun, které jednoznačně přispějí k ještě vyšší ochraně.“

Michala
Králová
tisková
mluvčí MČ

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: kralovam@praha13.cz

 

Sdílejte článek