Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Praha 13 má schválený Závěrečný účet za rok 2020

Praha13
10.06.2021
Nenechte si ujít

Ve středu 9. června schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 Závěrečný účet i Roční účetní uzávěrku. Také nezávislý auditor v závěrečné zprávě konstatoval, že v hospodaření územního celku městská část Praha 13 za rok 2020 nezjistil žádné chyby ani nedostatky.Ve středu 9. června schválilo Zastupitelstvo městské části
Praha 13 Závěrečný účet i Roční účetní uzávěrku. Také nezávislý auditor v
závěrečné zprávě konstatoval, že v hospodaření územního celku městská část
Praha 13 za rok 2020 nezjistil žádné chyby ani nedostatky.

  „Jsem velmi rád, že
hospodaření naší městské části v roce 2020 se i v tak nelehké době podařilo
úspěšně udržet v plusových číslech a skončilo přebytkem ve výši 1,1 mil. Kč.
Vloni jsme disponovali rozpočtem ve výši 547,7 milionu korun. Výdaje směřovaly
zejména do oblasti školství, životního prostředí, rozvoje obce a na výkon
samosprávy a státní správy v přenesené působnosti,“ řekl starosta David
Vodrážka a dodal: „Přebytek budeme investovat především do škol a školek.“

  Rozpočet loňského
roku velkou měrou ovlivnila přijatá mimořádná opatření v souvislosti s
koronavirem, pozitivní trend hospodaření se projevil i v nižší potřebě převodů
ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti, než bylo plánováno.

  „V roce 2020,
stejně jako v letech minulých, představovaly transfery nejvýznamnější zdroj
příjmů MČ. Jejich podíl na celkových příjmech byl 87,34%. Loni jsme přijali
transfery v částce 478,4 mil. Kč. Jednalo se o transfery ze státního rozpočtu,
od hlavního města Prahy a zdaňované činnosti.“, informoval tajemník úřadu Jaroslav Mareš.

  Investiční výdaje
byly čerpány ve výši 104,7 milionů korun a směřovaly zejména na revitalizaci
zeleně, obnovu hřišť a sportovišť, na výkupy pozemků, na úpravy investičního
charakteru ve školských zařízeních a jejich venkovních ploch.

  Mezi realizované
rozsáhlejší investiční akce patřily například výkupy pozemků, výstavba učeben a
bytových jednotek v ZŠ Kuncova a ve FZŠ Trávníčkova, rekonstrukce hydroizolace
ve varně a sanace propadlého terénu u tělocvičny ZŠ Mládí a další.

  „Součástí rozpočtu
jsou také odvody z výherních hracích přístrojů. V roce 2020 činily 32,3 milionu
korun. Tyto finanční prostředky používá městská část na dotace pro sportovní a
volnočasové kluby, dotace do sociální oblasti, školství a kultury. Otázkou je,
jakou částku do rozpočtu přinesou v příštích letech. Nová vyhláška Magistrátu
hlavního města Prahy loni tuto činnost významně omezila, což logicky sníží
příjmy radniční kasy a to bez náhrady,“ dodal starosta.

 

Kompletní znění Závěrečného účtu je zveřejněno na webových
stránkách městské části www.praha13.cz.

 

Sdílejte článek