Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Praha 13 má schválený Závěrečný účet za rok 2020

Praha13
10.06.2021
Tiskové zprávy

Ve středu 9. června schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 Závěrečný účet i Roční účetní uzávěrku.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva

10. 6. 2021

 

Ve středu 9. června schválilo
Zastupitelstvo městské části Praha 13 Závěrečný účet i Roční účetní uzávěrku.
Také nezávislý auditor v závěrečné zprávě konstatoval, že v hospodaření
územního celku městská část Praha 13 za rok 2020 nezjistil žádné chyby ani
nedostatky.

 

„Jsem velmi rád, že hospodaření naší
městské části v roce 2020 se i v tak nelehké době podařilo úspěšně udržet
v plusových číslech a skončilo přebytkem ve výši 1,1 mil. Kč. Vloni jsme
disponovali rozpočtem ve výši 547,7 milionu korun. Výdaje směřovaly zejména do
oblasti školství, životního prostředí, rozvoje obce a na výkon samosprávy a
státní správy v přenesené působnosti
,“
řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a
dodal: „Přebytek budeme investovat především
do škol a školek
.“ Rozpočet loňského roku velkou měrou ovlivnila přijatá
mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem, pozitivní trend
hospodaření se projevil i v nižší potřebě převodů ze zdaňované činnosti do
hlavní činnosti, než bylo plánováno.

  „V roce 2020, stejně jako
v letech minulých, představovaly transfery nejvýznamnější zdroj příjmů MČ.
Jejich podíl na celkových příjmech byl 87,34%. Loni
jsme
přijali transfery v částce 478,4 mil. Kč. Jednalo se o transfery ze státního
rozpočtu, od hlavního města Prahy a zdaňované činnosti
.“, informoval tajemník Úřadu městské části
Praha 13 Jaroslav Mareš
.

  Investiční
výdaje byly čerpány ve výši 104,7 milionů korun a směřovaly zejména na
revitalizaci zeleně, obnovu hřišť a sportovišť, na výkupy pozemků, na úpravy
investičního charakteru ve školských zařízeních a jejich venkovních ploch.

  Mezi
realizované rozsáhlejší investiční akce patřily například výkupy pozemků,
výstavba učeben a bytových jednotek v ZŠ Kuncova a ve FZŠ Trávníčkova,
rekonstrukce hydroizolace ve varně a sanace propadlého terénu

u tělocvičny ZŠ
Mládí a další.

  „Součástí rozpočtu jsou také odvody z
výherních hracích přístrojů. V roce 2020 činily 32,3 milionu korun. Tyto
finanční prostředky používá městská část na dotace pro sportovní a volnočasové
kluby, dotace do sociální oblasti, školství a kultury. Otázkou je, jakou částku
do rozpočtu přinesou v příštích letech. Nová vyhláška Magistrátu hlavního města
Prahy loni tuto činnost významně omezila, což logicky sníží příjmy radniční
kasy a to bez náhrady
,“ dodal starosta.

 

Kompletní
znění Závěrečného účtu je zveřejněno na webových stránkách městské části www.praha13.cz.

 

Mgr.
Lucie Steinerová

Tisková
mluvčí Úřad MČ Praha 13

Sluneční
nám. 2580/13

Praha
13

Tel.:
235 011 217, Mob.: 724041711
Mail: steineroval@praha13.cz

 

 

Sdílejte článek