Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Praha 13 odpustí podnikatelům poplatky z ubytování

Praha13
26.05.2021
Nenechte si ujít

Rada městské části Praha 13 odsouhlasila prominutí místního poplatku z pobytu v ubytovacích zařízeních na celou letní sezonu.Rada městské
části Praha 13 odsouhlasila prominutí místního poplatku z pobytu v ubytovacích zařízeních
zkolaudovaných k těmto účelům na celou letní sezónu. Hlavním důvodem je
podpora těch podnikatelů
a živnostníků, kterým protiepidemická opatření
významně omezila činnost a vedení radnice jim chce touto cestou pomoci
nastartovat letní sezonu.

„Rozhodli
jsme o prominutí poplatků z pobytu a podnikatele i živnostníky nadále
maximální mírou podpořit především během léta, kdy mají hlavní sezonu. Poplatek
z pobytu byl podnikatelům i živnostníkům prominut již od února do května. Rozhodli
jsme se v tomto pokračovat do konce září, zároveň jsme přistoupili i
k prominutí poplatku z užívání veřejného prostotu a tím podporu rozšířit
na i na další druhy podnikání. Opatření se postupně rozvolňují a naším cílem je
místním maximálně pomoci. Letní sezona je pro podnikatele
v ubytovacích a
dalších službách stěžejní pro znovuobnovení činnosti,“ řekl starosta David
Vodrážka.

Rozhodnutí je platné od 1. 6. do
30. 9. 2021.


Mgr. Lucie Steinerová

Sdílejte článek