Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Praha 13 zajistila dezinfekci pro bytová družstva a SVJ

Praha13
26.02.2021
Tiskové zprávy

V návaznosti na zhoršující se epidemickou situaci a na přijatáopatření proti šíření koronaviruMěstská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva
26. 2. 2021

V návaznosti na zhoršující se
epidemiologickou situaci a na přijatá opatření proti šíření koronaviru
bude městská část Praha 13 opět vydávat pro potřeby bytový družstev a SVJ
dezinfekci. Dezinfekce bude vydávána od
1. března po předchozí domluvě s určenými pracovníky Odboru kancelář
starosty ÚMČ Praha 13.
„K tomuto kroku nás vedla stále se zhoršující epidemiologická
situace,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Zástupci bytových družstev a
SVJ budou mít možnost, stejně jako na jaře loňského roku, dezinfekci převzít
v přízemí radnice. Abychom ale zabránili zbytečné koncentraci lidí na
jednom místě, budeme dezinfekci vydávat každý den včetně víkendů
v libovolném čase. Tedy i mimo úřední dny a hodiny našeho úřadu,“ dodal
starosta.

 

Eva
Černá
oddělení tisku a informacíSdílejte článek