Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Praha 13 získala první místo v Národní ceně kvality ČR za rok 2020

Praha13
20.05.2021
Nenechte si ujít

Starosta David Vodrážka převzal ocenění za první místo v Národní ceně kvality za rok 2020Starosta
David Vodrážka převzal ocenění za první místo v Národní ceně kvality České
republiky za rok 2020 v programu EXCELENCE. Úřad navázal na úspěchy
z posledních let a je jediným oceněným z řad městských částí, obcí a
městských úřadů v ČR, který si postupně odnesl hlavní cenu za vítězství
podle modelu CAF, modelu EFQM a za společenskou odpovědnost.

 

„Ceny si velmi vážím a pokládám ji především za ocenění práce
celého úřadu. Rok 2020 byl velmi náročný
a jsem hrdý na fakt, že jsme udrželi vysoký standard služeb úřadu i v době
covidové a v mnoha činnostech jsme naopak naši iniciativu i zvýšili. Děkuji
touto cestou především kolegyním a kolegům, kteří na radnici poctivě pracují,“
řekl starosta městské části Praha 13 David Vodrážka.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Rada kvality České
republiky (ČR) slavnostně vyhlásily výsledky Národních cen ČR. Jubilejní 20.
ročník soutěže měl čtyři kategorie, tj. národní ceny: za kvalitu v programu
START PLUS, za společenskou odpovědnost, za kvalitu v rodinném
podnikání a  hlavní kategorii za kvalitu 
v programu EXCELENCE, kde ceny s mezinárodním rozměrem získali podnikatelé
a organizace z veřejného sektoru na základě modelu EFQM. Tedy na základě
posouzení toho, jak kvalitně plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a
zaměstnanců a jak jsou efektivní, produktivní a inovativní.

 

„Žijeme ve zlomové době. Transformace a změna podnikání je
denním chlebem každého top managementu. Národní ceny umožňují porovnat se s
nejlepšími organizacemi a prostřednictvím mezinárodně uznávaného hodnocení
nejen zlepšovat firemní kulturu, ale i začlenit do řízení organizací osvědčené
přístupy týkající se kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“ řekl vicepremiér
a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Platí, že firmy
i státní organizace se často chovají společensky odpovědně a dbají na kvalitu i
proto, že intuitivně cítí, že to tak má být a takový přístup pak přirozeně
zahrnují do procesně orientovaných systémů řízení svých organizací.“

 

„Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než
osmdesáti zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání EFQM, které
vycházejí z modelu excelence EFQM. Hodnocení zvenku firmám napoví,
zda jsou na správné cestě k vynikajícím výsledkům, jak si stojí
v českém konkurenčním prostředí a zda mají potenciál zlepšit se
rozvíjet,“ řekla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková.

 

„Odpovídající přidaná hodnota ve správném systému řízení
organizace má být přirozenou součástí všech produktů a služeb, které se
poskytují zákazníkům a klientům. Proto Rada kvality ČR podporuje implementaci
moderních systémových přístupů k řízení kvality, metod a nástrojů kvality
a společenskou odpovědnost v organizacích ze všech odvětví a
služeb,“ řekl ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO a 1.
místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

 

V Národní ceně kvality České republiky programy
EXCELENCE, START PLUS a CSR (společenská odpovědnost) za rok 2020 ocenění
v každé kategorii získaly první tři organizace. Nejprestižnější program
EXCELENCE se týká organizací s robustním systémem managementu s prokazatelně
vynikající výkonností.

 

Vice na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-ceny-cr-2020-uz-maji-viteze-nejen-v-oblasti-kvality–261475/

Sdílejte článek