Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Praha 13 získala první místo v Národní ceně kvality ČR za rok 2020

Praha13
20.05.2021
Tiskové zprávy

Starosta David Vodrážka převzal ocenění za první místo v Národní ceně kvality za rok 2020Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva
20. 5. 2021

Praha
13 získala první místo v Národní ceně kvality ČR za rok 2020

 

Starosta
městské části Praha 13 David Vodrážka převzal ocenění za první místo v Národní ceně
kvality České republiky za rok 2020 v programu EXCELENCE. Úřad městské
části Praha 13 navázal na úspěchy z posledních let a je jediným oceněným
z řad městských částí, obcí a městských úřadů v ČR, který si postupně
odnesl hlavní cenu za vítězství podle modelu CAF, modelu EFQM a za společenskou
odpovědnost.

 

„Ceny si velmi vážím a pokládám ji především za
ocenění práce celého úřadu. Rok 2020 byl velmi náročný
a jsem hrdý na fakt, že
jsme udrželi vysoký standard služeb úřadu i v době covidové a v mnoha
činnostech jsme naopak naši iniciativu i zvýšili. Děkuji touto cestou především
kolegyním a kolegům, kteří na radnici poctivě pracují,“ řekl starosta městské
části Praha 13 David Vodrážka.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Rada kvality České republiky (ČR) slavnostně vyhlásily výsledky Národních cen ČR. Jubilejní 20. ročník soutěže měl čtyři kategorie, tj. národní ceny: za kvalitu v programu START PLUS, za společenskou odpovědnost, za kvalitu v rodinném podnikání a  hlavní kategorii za kvalitu 
v programu EXCELENCE, kde ceny s mezinárodním rozměrem získali podnikatelé a organizace z veřejného sektoru na základě modelu EFQM. Tedy na základě posouzení toho, jak kvalitně plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak jsou efektivní, produktivní a inovativní.

 

„Žijeme ve zlomové době. Transformace a změna podnikání je denním chlebem každého top managementu. Národní ceny umožňují porovnat se s nejlepšími organizacemi a prostřednictvím mezinárodně uznávaného hodnocení nejen zlepšovat firemní kulturu, ale i začlenit do řízení organizací osvědčené přístupy týkající se kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Platí, že firmy i státní organizace se často chovají společensky odpovědně a dbají na kvalitu i proto, že intuitivně cítí, že to tak má být a takový přístup pak přirozeně zahrnují do procesně orientovaných systémů řízení svých organizací.“

 

„Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než osmdesáti zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání EFQM, které vycházejí z modelu excelence EFQM. Hodnocení zvenku firmám napoví,
zda jsou na správné cestě k vynikajícím výsledkům, jak si stojí v českém konkurenčním prostředí a zda mají potenciál zlepšit se rozvíjet,“ řekla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková.

 

„Odpovídající přidaná hodnota ve správném systému řízení organizace má být přirozenou součástí všech produktů a služeb, které se poskytují zákazníkům a klientům. Proto Rada kvality ČR podporuje implementaci moderních systémových přístupů k řízení kvality, metod a nástrojů kvality a společenskou odpovědnost v organizacích ze všech odvětví a služeb,“ řekl ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

 

V Národní ceně kvality České republiky programy EXCELENCE, START PLUS a CSR (společenská odpovědnost) za rok 2020 ocenění v každé kategorii získaly první tři organizace. Nejprestižnější program EXCELENCE se týká organizací s robustním systémem managementu s prokazatelně vynikající výkonností.

 

Vice na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-ceny-cr-2020-uz-maji-viteze-nejen-v-oblasti-kvality–261475/

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz

Sdílejte článek