Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pravidla pohybu na veřejných dětských hřištích

Praha13
08.04.2020
Nenechte si ujít

Výjimka, vztahující se na dosud uzavřená veřejná sportovní hřištěPravidla pohybu na veřejných dětských hřištích,
sportovištích a parcích v době pandemie COVID – 19

Dne 6. 4. 2020 bylo s okamžitou platností pozměněno usnesení
vlády k mimořádnému opatření, které omezuje volný pohyb osob. Tímto usnesením byla udělena výjimka, která se vztahuje na dosud
uzavřená veřejná sportovní hřiště. Sportování na venkovních veřejných
sportovištích je nově povoleno, avšak je stále omezeno přísnými  pravidly. Je přípustné sportovat na veřejných
sportovištích ve správě ÚMČ Praha 13 v počtu 2 cizích osob s výjimkou
členů domácnosti a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry. Vzhledem k tomu, že naše sportoviště nejsou nijak
oddělena vnitřními barierami, je nadále nutné nosit i při sportu roušky (s
výjimkou dětí do 2 let). Stávající informační tabulky se zákazem vstupu jsou
nyní vyměňovány za nové. Tyto práce budou dle správcovských firem dokončeny
nejpozději v úterý 14. 4. 2020.

Na dětských hřištích ve správě ÚMČ
Praha 13 platí již dříve vládou nastavená pravidla. Na každém herním
prvku může být pouze jedno dítě nebo děti z jedné rodiny. Za děti
zodpovídají rodiče. Ti ovšem také musí dodržovat bezpečnostní vzdálenost
nejméně 2 metry. Všichni návštěvníci nosí ochranné roušky, s výjimkou dětí
do 2 let.

I ve veřejných parcích ve správě ÚMČ
Praha 13 nadále platí vládou stanovená pravidla omezení volného pohybu
osob. To znamená setkávání se pouze v počtu 2 cizích osob s výjimkou členů
domácnosti.  Dále platí dodržování
bezpečnostní vzdálenosti nejméně 2 metry. Všichni návštěvníci mají povinnost
nosit ochranné roušky, opět s výjimkou dětí do 2 let.

Pokud návštěvníci nebudou dodržovat uvedená nařízení a
doporučení, může zasáhnout policie. Doufáme, že občané budou nadále zodpovědní
a nebudou ohrožovat svůj vlastní život i životy jejich nejbližších.

Chemická desinfekce na veřejných prostranstvích v MČ
Praha 13 se neprovádí. Desinfekční prostředky jsou chemické látky, které většinou
mají další nežádoucí účinky. Jsou např. dráždivé na pokožku nebo nebezpečné pro
oko a proto jsou ve veřejné zeleni zakázány. Písek v pískovištích ani
herní prvky na dětských hřištích tudíž nelze desinfikovat chemickým
prostředkem. Na veřejném pískovišti však možnost kontaminace písku nebo
mobiliáře nelze vyloučit. Ta nemusí být okem patrná. Proto se obecně doporučuje
rodičům mít dítě stále pod dozorem a bránit mu ve vkládání hraček do úst. Před
podáváním svačiny dítěti, je vhodné očištění či umytí rukou. V současné
době je vhodné používat ještě vlastní desinfekční gel na ruce.

Vydáno dne 8. 4. 2020

Ing. Dana Céová, ved. odd. správy žp, OŽP, ÚMČ Praha 13

MZ Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf

Sdílejte článek