Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prevence a včasná diagnostika jsou klíčové

Praha13
19.11.2021
Nenechte si ujít

Městská část Praha 13 se v rámci aktivit místní Agendy 21 opět připojila k osvětě Světového dne rakoviny slinivky břišní a boji s touto chorobou.Městská část Praha 13 se v rámci
aktivit místní Agendy 21 opět připojila k projektu, který si klade za cíl
informovat veřejnost nejen o Světovém dni rakoviny slinivky břišní a boji s
touto chorobou, ale také o důležitosti prevence. Protože rakovina slinivky břišní
patří k nádorovým onemocněním s nejhorší prognózou, umírá na ni 95 % nemocných,
je včasná diagnostika zcela klíčová. Nejsme ovšem bez šance. Tu nám dává i
šíření povědomí o této nemoci a vyšší informovanost veřejnosti. Ke Světovému dni rakoviny
slinivky břišní se připojili také zaměstnanci úřadu Prahy 13 a oblékli fialovou
barvu symbolickou pro tento den. Více informací o prevenci této
nebezpečné nemoci naleznete na webových stránkách www.onkomajak.cz/rakovina-slinivky.

Sdílejte článek