Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přijďte si pro roušky

Praha13
14.04.2020
Nenechte si ujít

Roušky se budou distribuovat ve středu 15. dubna od 14.00 do 17.00 hodin před budovou radnice.Vzhledem k tomu, že má
v těchto dnech radnice k dispozici větší počet látkových roušek, které může
zdarma poskytnout občanům městské části Praha 13, rozhodla místní Agenda 21 o termínu
další ze série distribucí ochranných pomůcek mezi občany. Ten je stanoven na
středu 15. dubna od 14.00 do 17.00 hodin, tedy v úředních hodinách úřadu. Přesto,
že budou rozdistribuovány všechny látkové roušky, které momentálně k dispozici jsou,
je na osobu počítáno s jedním kusem tohoto ochranného prostředku. Předem
žádáme, aby se všichni zájemci o roušku řídili platnými bezpečnostními předpisy
– dodržovali minimální rozestupy dva metry, netvořili hloučky a chovali se
ohleduplně.

 

Sdílejte článek