Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Profesionální trenéři ve školách

Praha13
19.09.2022
Tiskové zprávy

Vedení radnice Prahy 13 opět pro prvňáčky zajistilo ve všech deseti základních školách Prahy 13 profesionální trenéry, kteří dětem v hodinách tělesné výchovy spolu s pedagogy představují jednotlivé sporty…Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
                                                                                            Tisková zpráva

19.09. 2022


Profesionální trenéři ve školách Prahy 13

Vedení radnice Prahy 13 opět pro
prvňáčky zajistilo ve všech deseti základních školách Prahy 13 profesionální
trenéry, kteří dětem v hodinách tělesné výchovy spolu s pedagogy
představují jednotlivé sporty. Program „Trenéři ve škole“ radnice
spolufinancuje již třetím rokem.
 

„Program
Trenéři ve škole je založen na profesionálním představení různých druhů sportů
všem prvňáčkům, aby se seznámili se širším spektrem. V rámci tělocviku se
v hodinách střídají profesionální trenéři deseti disciplín a děti tak vyzkouší
míčové hry, bojové sporty, tanec nebo gymnastiku. Tento program nejen seznamuje
děti s jednotlivými sporty, ale zároveň i zpestří pohybovou činnost během
vyučování.  Rodiče tak nemusí
s dětmi zkoušet různé kroužky, protože si vše mohou natrénovat ve škole a
pak se rozhodnout, kterému sportu se budou věnovat pravidelně“, řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka

„Cílem je především to, abychom u dětí
posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také
pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách
aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji
časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na
školách střídat po měsíčních blocích,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková.

 

Základními principy programu je
především zákaz náborů. V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat
všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je kladen důraz na
snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do samotných cvičení a
her.

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz

Sdílejte článek