Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Průzkum veřejného mínění k parkovacím zónám

Praha13
15.03.2019
Nenechte si ujít

Od 18. 3. do 30. 4. bude na Praze 13 probíhat průzkum pro případné zavedení parkovacích zón.V období od 18.3. do
30.4.2019 bude na Praze 13 probíhat průzkum, jak obyvatelé pohlížejí na
případné zavedení parkovacích zón.

Výzkum realizuje firma ppm factum research,
která se zaměřuje na sociologický a marketingový výzkum. S podobnými typy
šetření má dlouholeté zkušenosti a v minulosti také provedla obdobný průzkum
názorů k zavedení parkovacích  zón populace MČ Praha 5 a MČ Praha 6.

Výzkum bude probíhat podle standardizované metodiky kvótního výběru PAPI,
který je pro obdobná šetření běžně využíván.
Šetření bude probíhat formou
osobních rozhovorů vyškolených tazatelů s obyvateli MČ Praha 13. Rozhovory
budou prováděny v místě bydliště respondentů, případně v menší míře
také na ulicích. Respondenti jsou vybíráni kvótním výběrem, oporou jsou
statistiky ČSÚ. Výsledky šetření budou reprezentativní za celou populaci MČ
Praha 13, která je pro účely šetření rozdělena do 14 menších oblastí.
Celkem
bude osloveno minimálně 1000 osob.

Tazatelé společnosti se budou
prokazovat tzv. průkazy tazatele (identifikační kartička). Budou mít u sebe
standardizovaný dotazník a karty s logem realizátora.
Pro ověření
totožnosti dotazující osoby je také možné obrátit se na zástupce koordinátora
šetření na telefonu +420 233 111 000.  

 

Sdílejte článek