Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Radnice je pro občany otevřena v původních úředních hodinách

Praha13
23.04.2020
Nenechte si ujít

Od 20. dubna se úřední hodiny Úřadu městské části Praha 13 vrátily do normálu.Od 20. dubna se
úřední hodiny Úřadu městské části Praha 13 vrátily do normálu. Své záležitosti
si můžete přijít vyřídit vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00,
v úterý a ve čtvrtek vždy od 8.00 do 13.00. Vyřízení občanských průkazů,
cestovních dokladů, ověřování, využití služeb CzechPoint a pokladny je možné
také v pátek od 8.00 do 13.00. Podatelna je občanům k dispozici vždy v pondělí
a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek
od 8.00 do 14.30.

Úřední hodiny se
sice do normálu vrátily, ale epidemiologická situace stále vyžaduje dodržování
bezpečnostních opatření. Proto všechny prosíme, aby se i nadále řídili následujícími
pokyny:

• před osobní návštěvou preferujte
telefonickou, písemnou nebo 
  elektronickou formu kontaktu
• vstup do budovy radnice bude povolen
jen s ochrannými 
  prostředky dýchacích cest (nos, ústa),
jako jsou 
  respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál
nebo jiné 
  prostředky, které brání šíření kapének
• dodržujte odstup mezi osobami
minimálně 2 metry
• zamezte shlukování osob na chodbách
nebo v čekací zóně
• využívejte dezinfekční prostředky umístěné
před a v budově
  radnice

 

Sdílejte článek