Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Radnice Prahy 13 postaví nový parkovací dům pro veřejnost

Praha13
23.12.2021
Nenechte si ujít

Vedení městské části Praha 13 se rozhodlo v místě stávajícího parkoviště na Lukách, mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova, postavit další parkovací dům.S ohledem na neutěšenou situaci spojenou s enormním
nárůstem počtu automobilů se vedení městské části Praha 13 rozhodlo v místě
stávajícího parkoviště na Lukách, mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova,
postavit další parkovací dům. V současnosti je na místě parkovací plocha pro
116 vozidel, chystaný parkovací dům číslo téměř ztrojnásobí na projektovaných
312 míst. Od prvopočátku byl celý projekt i budoucí provozní model důkladně
konzultován s veřejností prostřednictvím zástupců společenství vlastníků
přilehlých technologických celků. Jejich náměty a připomínky tak mohli být
zohledněny hned na počátku a zakomponovány přímo do projektu.

Vlastní parkovací dům pro osobní automobily je navržen
jako obdélníková dvoupodlažní budova o rozměrech 81,5 m  x 35,5 m a výšky 8,02 m se dvěma otevřenými
vertikálními schodišti. Obvodový plášť jihozápadní fasády situované do ulice
Bellušova je navržen jako transparentní, tvořený skleněnými lamelami tak, aby
podporoval odlehčený městský charakter objektu a pohlcoval případný hluk z
parkovacího domu. Obvodový plášť severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní
fasády objektu je navržen jako samoúdržbová vertikální zahrada. Součástí
parkovacího domu bude i dobíjecí stanice pro elektromobily u objektu. Od
nejbližšího bytového domu je umístěn ve vzdálenosti cca 30 metrů.

Provozní režim parkovacího domu umožní zaparkovat jak
řidičům z přilehlých domů, tak i širší veřejnosti.

Aktuálně byla dokončena projektová dokumentace pro stavební
povolení a probíhá inženýrská činnost spočívající v zajištění potřebných
stanovisek a vyjádření pro podání stavebního povolení. Předpokládané náklady na
realizaci stavby vycházejí z propočtu investičních nákladů dle projektu, v
cenové hladině ke konci roku 2021 a činí cca 100 mil. Kč. Část těchto
prostředků se vedení městské části snaží získat z externích zdrojů – dotací.
Proto radnice požádala prostřednictvím pana starosty magistrát  o finanční výpomoc s výstavbou. Zatím bohužel
bez odezvy.

 

Reálný termín vydání územního rozhodnutí je 1. čtvrtletí
roku 2022, poté bude následovat stavební řízení a vydání stavebního povolení ve
3. čtvrtletí. Následně proběhne dle zákona o veřejných zakázkách výběr
dodavatele stavby v příslušných lhůtách, poté může být uzavřena smlouva o dílo
a zahájena samotná stavba. Pokud celý proces proběhne bez zdržení, stavět by se
mohlo začít na jaře 2023 a koncem téhož roku by měla být realizace stavby
dokončena.

Sdílejte článek