Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekonstrukce DH vnitrobloku Chalabalova

Praha13
22.10.2018
Nenechte si ujít

Veřejné projednání proběhlo 11. 4. 2018Veřejné projednání Rekonstrukce DH ve vnitrobloku
Chalabalova proběhlo 11. 4. 2018 v obřadní síni radnice.
Jedná se o celkovou rekonstrukci středové části
vnitrobloku, zejména o rekonstrukci dětského hřiště a navazující sadové úpravy.
Prostor je rozčleněn oplocením ve tvaru kruhových obrazců, které představují
obří hlemýždí ulitu. Křivky oplocení pokračují do středu hřiště a mění se na
posedové zídky. Hřiště je určeno pro starší děti. Povrch bude tvořit říční
písek (dopadové zóny) a betonová dlažba. Herní prvky (lanovka, šplhací kostky,
prolézací oblouky, hnízdo k houpání) jsou určeny především pro rozvoj
motoriky dětí (držení rovnováhy a koordinace pohybů). Hřiště doplní nový
mobiliář.
Nejprve budou vykáceny 4 stromy, z nichž 2 podléhaly rozhodnutí o
kácení, které vydal OOP. Stromové patro doplněno o další jedince (3x javor, 2x
jírovec, 3x třešeň, 2x myrobalán). Nižší keřové patro bude kopírovat tvar šnečí
ulity. U vchodu do hřiště je navržen trvalkový záhon.
V současné době je
zahájena stavba, která bude dokončena do konce roku 2018.

Podrobný popis
rekonstrukce je v přiložené prezentaci:
Průběh rekonstrukce DH Chalabalova

 

Sdílejte článek