Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekonstrukce fontány a úprava parku u OC Lužiny

Praha13
19.09.2022
Nenechte si ujít

Radnice Prahy 13 dokončila revitalizaci parku a opravila cennou fontánu u obchodního centra Lužiny. Investice dosáhla částky dvou milionů korun. Do opravy fontány se zapojili také specialisté z VŠCHT…Radnice Prahy
13 dokončila revitalizaci parku a opravila cennou fontánu u obchodního centra
Lužiny. Investice dosáhla částky dvou milionů korun. Do opravy fontány se
zapojili také specialisté z VŠCHT.

„Vodní kašny a fontány na veřejných
prostranstvích v naší městské části byly vytvořeny při výstavbě sídliště
jako umělecká díla, která během horkých letních dní osvěžují a zlepšují
klimatické podmínky městského prostředí. Fontána „Duha“ u Fakultní základní
školy Brdičkova je místní uměleckou dominantou a po náročné rekonstrukci opět
zdobí veřejné prostranství. Vznikla v roce 1989 a je součástí opěrné zdi
na prostranství před místní školou,“ řekl starosta
Prahy 13 David Vodrážka
.

Fontána o rozměrech 2,3 m x 6 m pochází
z dílny již zesnulých autorů Luďka Buriánka a Josefa Němce. Některé díly
mozaiky ze štípaných skleněných kostek o rozměrech 3 x 3 cm zcela chyběly a
dílo bylo značně poničené. Specialisté Ústavu chemické technologie restaurování
památek nejprve skleněnou mozaiku vyčistili. Současně bylo nutné vyrobit
chybějící skleněné díly a přesně doladit jejich tvary a barvy podle odebraných
vzorků.  Díky skvěle odvedené práci
restaurátora Jana Lhotáka z VŠCHT se podařilo vzácnou mozaiku zachránit.  Také technologie fontány byla zastaralá,
musela být demontována a nahrazena novou strojovnou. Byla vyměněna původní
poškozená vana na zachycení tryskající vody za novou nerezovou s přesahem,
což zabraňuje přímému stékání vody po mozaice a jejímu následnému ničení. Při
rekonstrukci byly vyměněny trysky a přívodní potrubí vody. V poslední fázi
bylo instalováno nové odtokové potrubí. Stavební rekonstrukcí prošlo i betonové
tělo fontány, které bylo podélně prasklé. Obnovy se dočkalo také okolí fontány.
Veřejný park, který bezprostředně navazuje na obchodní centrum, si ponechal
působivé střídání zelených ploch s plochami pokrytými oblázky. Do plochy
byly přidány rozměrné oblé kameny a chybějící oblázky byly doplněny. „Při
návrhu obnovy tohoto prostoru jsme vycházeli z původní koncepce, kdy jsme
nejprve zhodnotili použitelnost některých rostlin a dalších stávajících prvků
zahradní architektury, což jsme chtěli zachovat. Z toho jsme také vyšli
při dalších návrzích úprav. Nejprve bylo vysbíráno velké množství odpadků.
Některé náletové dřeviny byly odstraněny, jiné upraveny řezem a naopak
v kompozici ponechány. Zahradníci také odstranili suché a nemocné
rostliny,“ dodala místostarostka Marcela
Plesníková
. Na ploše byly dosazeny jalovce, jerlíny a další mladé dřeviny.
Byly vytvořeny nové trvalkové záhony. V kompozici jsou volně vtroušené
vysoké traviny a juky. Podařilo se zde vytvořit důstojnou parkovou úpravu,
která nyní těší návštěvníky nákupního centra, školáky i zdejší obyvatele.


Sdílejte článek