Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekonstrukce kanalizace a návazné infrastruktury v obci Třebonice

Praha13
02.03.2020
Nenechte si ujít

Úřad MČ Praha 13 aktivně a dlouhodobě podporuje rekonstrukci kanalizace a návazné infrastruktury v obci TřeboniceÚřad
MČ Praha 13 aktivně a dlouhodobě podporuje rekonstrukci kanalizace a návazné
infrastruktury v obci Třebonice

Aktuální stav projektu

– Investorem
projektu kompletní výstavby kanalizace, včetně nového kanalizačního sběrače a
rekonstrukce stávajícího vodovodu je Magistrát hlavního města Prahy.

 – Odbor
investic MHMP nechal zpracovat projektovou dokumentaci
 

Firma
PUDIS, a.s., zpracovává pro odbor investic na MHMP projektovou dokumentaci jak
na akci 8781„Prodloužení sběrače T do
Třebonic“, tak na akci č. 0114 TV
Stodůlky etapa 0004 Třebonice
(výstavba splaškové a dešťové kanalizace,
včetně rekonstrukce stávajícího vodovodu).

– Dne
20. 3. 2019 bylo pod č.j. P13-14275/2019
vydáno územní rozhodnutí
o umístění stavby na akci č. 8781: „Prodloužení sběrače T do Třebonic“.
Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače do obce Třebonice tak, aby mohla
být tato lokalita napojena na veřejnou kanalizační síť hl. m. Prahy.

Firma PUDIS,
a.s., dle smluvního závazku následně po vydání ÚR na sběrač T odevzdala
vyhotovenou dokumentaci pro stavební povolení, která byla předložena dotčeným
orgánům státní správy a správcům sítí k projednání a k vydání
stanovisek

– Po projednání projektové
dokumentace bude podána žádost o stavební povolení

– Dle informace
MHMP se předpokládá, že v roce 2021 by mohl proběhnout výběr dodavatele na
zhotovení stavebních prací na kanalizační sběrač T.

– Úřad městské
části Praha 13 je jedním z účastníků řízení, pravidelně MHMP kontaktuje
s cílem projekt v maximálně možné míře zrealizovat a účastní se všech koordinačních
jednání svolaných projektantem.

– Součástí PD je i
následná úprava místní infrastruktury, poté, co bude dokončena kanalizace a
další inženýrské sítě, dojde tak ke kompletnímu dopravnímu řešení v obci, které
bude zahrnovat úpravu povrchů, chodníků, řešení MHD, včetně úpravy stávajících
zastávek, místní cyklostezky, přechodů pro chodce, napojení na stávající
komunikace atd.

Dopravni reseni situace.pdf

Sdílejte článek