Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revitalizace parčíku Tlumačovská – U Dvojčat

Praha13
01.03.2022
Nenechte si ujít

V tomto týdnu byly zahájeny práce na Revitalizaci parčíku při ul. Tlumačovská.V tomto týdnu byly zahájeny
práce na Revitalizaci parčíku při ul. Tlumačovská u „Dvojčat“. Na území budou
probíhat sadové úpravy a bude zabudován nový mobiliář. V parčíku vzniknou pásy
záhonů trvalek a cibulovin, které doplní okrasné stromy a keře. Zajímavostí na
těchto výsadbách bude použití technologie výsadby rostlin do tzv. svejlů, což
jsou vyhloubené mělké příkopy vyplněné drenáží a překryté vrstvou štěpky.
Svejly slouží k zachycování dešťové vody a tím přispívají
k zadržování vody v krajině. Květiny a dřeviny byly zvoleny tak, aby
postupně vykvétaly od jara do podzimu.  Součástí revitalizace je také
instalace laviček, odpadkových košů a umístění fitness prvku.

Tento projekt byl
v rámci MA 21 představen na veřejném projednání, které se uskutečnilo 12.
července 2021. Práce budou probíhat do konce června tohoto roku. Finanční
prostředky byly získány z projektu MHMP „Adaptace na změnu klimatu“.

Sdílejte článek