Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revitalizace vnitrobloku Fingerova – dětské hřiště

Praha13
20.09.2018
Nenechte si ujít

Stavbu bude dokončena do konce roku 2018.Na obnovu vnitrobloku Fingerova
je již několik let zpracovaný projekt, který počítá s rekonstrukcí dětského
hřiště, sportoviště i zpevněných ploch. Protože se jedná o finančně velmi
nákladnou záležitost, bylo nutné žádat o dotace z MHMP. Z prostředků městské části není možné takový projekt ufinancovat.

V letošním roce jsme přijali dotaci na část tohoto projektu, tudíž
v současné době zahajujeme stavbu dětského hřiště – 1. etapa. Tento
projekt byl veřejností projednán 19. května 2016 a byl přijat s kladnými
ohlasy bez připomínek. Jeho realizaci také obyvatelé městské části žádali na
veřejném fóru občanů na podzim roku 2017. Dosluhující herní prvky a oplocená
malá hřiště jsou v současné době roztroušena po celé ploše vnitrobloku.
Cílem
projektu je vytvořit souvislou herní plochu a prostor sjednotit. Všechna
stávající hřiště budou odstraněna. Budou odstraněny některé keře a 3 menší
stromy v centrální části bloku. Nově se zde vytvoří jedna herní plocha na
straně u bytových domů. Cílem je sjednotit hřiště tak, aby maminky
s menšími dětmi u dětského hřiště pro nejmenší viděly také na své starší
děti hrající si na vedlejší ploše. Část pro nejmenší děti bude oplocena a
umístěna ve stínu pod stávajícími vzrostlými stromy. Bezprostředně bude
navazovat neoplocená část pro starší děti, kde budou volně rozmístěny moderní
herní prvky. Děti se mohou těšit na pískoviště, kolotoč, houpačky i pro
nejmenší, hrádky se skluzavkami a lezací stěnou, péráky, trampolínu, lehací
vahadlovou houpačku, prvky pro nácvik rovnováhy. Hřiště dostane pryžový EPDM
povrch oživený grafikou a s 3D prolézacím prvkem. SmartSoft je vysoce bezpečný, extrémně trvanlivý povrch
beze spojů, certifikovaný dle ČSN EN 1466-2 na
níže uvedené výšky. Síla vrstvy umělého povrchu je odvozena od výšky herního
prvku, pod kterým je zřízena. Certifikát dle ČSN EN 1177 na pevný podklad
a Certifikát dle ČSN EN 1177 na štěrkový podklad jsou vydány na konkrétní typy
umělých povrchů v závislosti na výšce možného pádu.
V okolí proběhnou
sadové úpravy. Nově bude vysazeno 15 vzrostlých
stromů, které především doplní chybějící jedince ve stávajících stromořadích.
Bude se jednat o javory, jírovce, platany, gingo a vhodnější druh jeřábů. Projekt
počítá i s úpravou části okolo plastiky „Kamenožrouta“ směrem ke škole. Bude
zde osazen nový mobiliář, založen záhon trvalek a nižších keřů. Druhy trvalek a
travin jsou voleny tak, aby odolávaly suchu a postupně vykvétaly. Pro jarní
efekt jsou navrženy vtroušené cibuloviny.
Stavbu řeší odbor životního prostředí
a bude dokončena do konce roku 2018. Odbor životního prostředí po ukončení stavby
převezme hřiště zpět do údržby.

 

Ing. Dana Céová
vedoucí odd. správy žp

Sdílejte článek