Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revitalizace vnitrobloku Fingerova je dokončena

Praha13
23.09.2021
Tiskové zprávy

Městská část Praha 13 dokončila úpravy vnitrobloku Fingerova.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
                                                                                            Tisková zpráva

23.9.2021


 
Městská část Praha 13 dokončila úpravy
vnitrobloku Fingerova.
Z důvodu rozsáhlosti a finanční
náročnosti byly úpravy rozděleny do 3 etap. Místní obyvatelé tak mají
k dispozici nové dětské i sportovní hřiště, upravené zelené plochy, nové
chodníky a relaxační zóny s lavičkami. Kompletní revitalizace stála 21,5
milionu korun.

„Revitalizace
vnitrobloků je pro naší městskou část zásadním cílem. Místní sídliště byla
stavěna v osmdesátých letech. Je nutné zajistit, aby jednotlivé
vnitrobloky reflektovaly potřeby současných obyvatel a kvalita veřejného
prostoru odpovídala standardům dnešní doby. V minulých etapách proběhla
rekonstrukce dětského a sportovního hřiště, v rámci poslední etapy byly kompletně
zrekonstruovány chodníky v západní části vnitrobloku,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.   

„Harmonogram
prací v poslední etapě zahrnoval nejen modernizaci kruhových záhonů a
úpravu zeleně, ale především revitalizaci zpevněných ploch v okolí základní
školy a rekonstrukci cestního systému, který vnitroblok propojí jako celek. Kompletní
revitalizace vnitrobloku Fingerova trvala sice několik let, ale výsledek určitě
stojí za to,“ doplnila místostarostka
Marcela Plesníková
.

První etapa

Revitalizačním pracím vnitrobloku
Fingerova předcházelo v dostatečném předstihu veřejné projednání, na
kterém byl občanům představen projekt, který byl přijat bez připomínek a
s kladnými ohlasy.

S pracemi se započalo v roce 2018, kdy bylo
zrekonstruováno dětské hřiště včetně okolních sadových úprav. Cílem této etapy
bylo sjednotit prostor, na kterém bylo roztroušeno několik dětských hřišť a
vytvořit tak souvislou herní plochu, jež by  sloužila jak malým, tak i větším dětem.
V bezprostřední blízkosti dětského hřiště byly odstraněny staré nevzhledné
keře a tři poškozené menší stromy. Nově bylo vysazeno patnáct vzrostlých stromů,
které doplnily stávající stromořadí. Okolo plastiky „Kamenožrouta“ byl založen
polokruhový záhonek s nižšími keři, travinami, trvalkami a cibulovinami. 

Druhá etapa

V roce 2019 proběhla rekonstrukce
sportovního hřiště. Byl nově upraven jeho povrch, zvýšilo se ochranné oplocení
a zabudovaly se branky. Na povrchu hřiště přibyly grafické prvky pro skok do
dálky a dva skákací panáky. Za plotem byl umístěn stůl na ping-pong, trampolína
a lavičky. Zároveň byla na úkor zpevněné plochy rozšířena zeleň. V rámci
této etapy bylo v okolí sportoviště vysazeno 5 nových stromů – 4 javory a
1 růžový jírovec. Tato etapa zahrnovala také stavbu plotu okolo celého dětského
hřiště s několika vstupy, což bylo velkým přáním zdejších obyvatel.

Třetí etapa

V roce 2020 započala poslední
etapa revitalizace vnitrobloku, která byla dokončena v září letošního
roku. Spočívala v úpravě prostranství před FZŠ prof. Otokara Chlupa a
obnově popraskaných a zvlněných živičných povrchů chodníků, ke kterým došlo
v posledních letech vlivem dlouhotrvajícího sucha a sedajícímu si podloží
celé lokality Nových Butovic. Došlo k vizuálnímu sjednocení a prosvětlení celé
oblasti díky odstranění rozpadajících se vyvýšených cihlových záhonů. Ty byly
nahrazeny přirozenou „terénní vlnou“ s výsadbami trvalek a travnatých
ploch a byl vybudován nový velký kruhový záhon. Plocha před vestibulem základní
školy byla vydlážděna žlutooranžovou betonovou dlažbou, která koresponduje
s barvou fasády budovy. Na volném prostranství vznikla odpočinková zóna s
lavičkami a odpadkovými koši.

Cena rekonstrukce celého vnitrobloku
Fingerova vyšla na cca 21,5 milionu korun, přičemž velkou část nákladů pokryla
dotace od hlavního města Prahy. 

Lucie Steinerová

tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz

 

Sdílejte článek