Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Řidiče čekají dopravní omezení

Praha13
24.06.2020
Nenechte si ujít

Naší snahou a cílem jsou zlepšení koordinace stavebních prací, zkrácení termínů jejich dokončení a včasná informovanost veřejnosti.Letošní
mírná zima umožnila Technické správě komunikací hlavního města Prahy (TSK)
zahájit stavební sezonu dříve, než bylo v minulých letech obvyklé.
V Praze 13 dokončil v průběhu jara správce komunikací souvislou
údržbu vozovky Jeremiášovy ulice a to v úseku mezi Smíchovskou a
Archeologickou ulicí a zahájil další etapu oprav ulice Bucharova. Třetí
významnou akcí, kterou na našem území v současné době TSK zajišťuje, je
oprava mostu v Líšnické ulici. Ta svým rozsahem rovněž zasahuje do provozu
v Jeremiášově ulici.

  To, že stavební práce přinášejí menší či
větší omezení, je samozřejmě pochopitelné. Co ale už pochopitelné není a co
vedení městské části, řidiči motorových vozidel i ostatní účastníci provozu
oprávněně kritizují, jsou nevhodně zvolené objízdné trasy, dlouhé termíny prací
nebo koordinace staveb. Ta je špatná, mnohdy téměř žádná. A nejde jen o
stavební práce v jedné městské části, ale o (ne)koordinaci oprav a
rekonstrukcí komunikací včetně navazujících prací v celém hlavním městě. A
výsledek? Každodenní nemalé dopravní komplikace.

  Městská část Praha 13 se snaží negativní
dopady stavebních prací, jejichž investorem je Magistrát hlavního města Prahy,
alespoň eliminovat. Díky jednáním s Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy, tedy správcem komunikací, a zástupci investora, tedy pražského
magistrátu, se nám například podařilo zajistit, aby stavební práce na mostě v
Líšnické ulici, který vede přes frekventovanou Jeremiášovu ulici, neohrozily
přístup k bytovým domům a samozřejmě také ke hřbitovu. Pozitivní je, že práce
pokračují podle harmonogramu, takže plánované dokončení koncem září by
mělo být dodrženo. Co se nám ale přes veškerou snahu ovlivnit nepodařilo je
zcela nepochopitelné magistrátní rozhodnutí – cyklopruhy. S panem
starostou jsme toto rozhodnutí magistrátu rozporovali, bohužel marně.
S ohledem na bezpečnost cyklistů nemají podle našeho názoru cyklopruhy na
páteřní komunikaci typu Jeremiášova co dělat.

  Samozřejmě chápeme, že k určitému
souběhu prací negativně zasahujících do dopravy v hlavním městě bude
docházet. Protože naší snahou a cílem jsou zlepšení koordinace stavebních
prací, zkrácení termínů jejich dokončení a včasná informovanost veřejnosti, budeme
s TSK a s představiteli hlavního města Prahy jednat i nadále. I když ze
strany pražského magistrátu bohužel není komunikace se současným vedením hl.
města v oblasti dopravy na nejlepší úrovni, budeme hledat taková řešení postupu
prací, která by minimalizovala negativní dopad na silniční provoz a plynulost
dopravy v naší městské části.

 

  David Zelený,
zástupce starosty

 

Sdílejte článek