Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozšíření parkovacích míst v ulici Bellušova

Praha13
26.03.2018
Nenechte si ujít

Stavební práce by měly být zahájeny na počátku dubna 2018Vážení
spoluobčané,
v těchto
dnech byla zahájena realizace akce „Rozšíření parkovacích míst, ulice
Bellušova, Praha 13“.

Cílem těchto stavebních úprav je  navýšení
parkovacích stání, zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti provozu.
Plánovanou
výstavbou parkovacích míst dojde zároveň k úpravě a revitalizaci
stávajících středových ploch  zeleně  z důvodů jejich  zmenšení.
V rámci těchto úprav budou tyto
plochy následně ozeleněny a osázeny novou výsadbou dle návrhu projektanta.

Stavební
povolení spis. zn.: VYS 21882/2013/Se, NPM „Rozšíření parkovacích
míst, ulice Bellušova, Praha 13“

Zhotovitelem
stavby je  společnost  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00
Praha 8 – Karlín IČO: 48035599.

V současné
době probíhá kácení dřevin na základě rozhodnutí o kácení vydané OŽP MČ Praha
13.

Stavební
práce by měly být zahájeny na počátku dubna 2018 a vzhledem k rozsahu stavebních prací  bude stavba realizována postupně po etapách,
které na sebe budou plynule navazovat. Podrobné informace o průběhu realizace
stavby budou ve spolupráci s dodavatelem stavby vyvěšeny na hlavních
vstupních dveřích bytových domů 
dotčených objektů.

Víme, že každý stavební zásah v daném území sebou
přináší po dobu realizace  omezení a
zhoršení pohody bydlení. MČ Praha 13 ve spolupráci s dodavatelem stavby
učiní všechny kroky k tomu, aby tyto negativní vlivy byly co nejmenší a
výsledná realizace proběhla ke spokojenosti všech obyvatel v daném území.

Přílohy:
C02_ParkingP13_PP-BEL-STAV1-ZM6
C03_ParkingP13_PP-BEL-STAV2-ZM6
C04_ParkingP13_PP-BEL-STAV3-ZM6
C05_ParkingP13_PP-BEL-STAV4-ZM6
C06_ParkingP13_PP-BEL-STAV5-ZM6

Za MČ Praha 13 jako investora stavby  OMBAI – oddělení investiční

 

Sdílejte článek