Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozšíření parkovacích míst v ulici Bellušova

Praha13
03.10.2018
Nenechte si ujít

Původní kapacita byla navýšena o 59 parkovacích míst.Z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích stání v ulici
Bellušova došlo v minulých měsících ke stavebním úpravám, které byly
dokončeny 2. října. Podélná stání byla nahrazena stáním kolmým podél chodníkové
hrany na straně bytových domů. Původní kapacita byla navýšena o 59 parkovacích
míst.

V rámci výstavby došlo rovněž k úpravě a revitalizaci zeleně
ve středovém pásu. Bude zde vysázena nová kvalitní zeleň podle návrhu
projektanta a zahradnické firmy. Půjde o 57 ks stromů (javor mléč, dub letní a
habr). Kromě výsadby stromů vysází zahradnická firma na zbývajících plochách
zhruba 336 ks keřů. Stromy by měly být vysázeny 8. listopadu, keře a trávník
pak dle vhodných klimatických podmínek.

 

Sdílejte článek