Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Umísťovací komisi Domova pro seniory Zity Kabátové

Předsedkyně Mgr. Yveta Kvapilová
Místopředsedkyně Ing. Petra Dymlová
Členové Ing. Vít Bobysud
Mgr. Blanka Vildová
Bc. Petr Syrový
Tajemnice Bc. Iva Dvořáčková