Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Sečení trávníků v roce 2020

Praha13
26.05.2020
Nenechte si ujít

Nyní se seče asi 4x ročně s vynecháním letních suchých měsícůV minulosti
se na sídlišti sekaly trávníky od dubna do října jedenkrát měsíčně, v průměru šest sečí za rok. Z důvodu suchých let, trvajících od r. 2015, jsou to nyní asi čtyři seče ročně a vynechávají se letní suché měsíce. Někteří
volají po zahájení sečí již koncem března a jiní požadují nesekat travnaté
porosty vůbec.
Městská část Praha 13 se snaží o rozumný kompromis.

Harmonogram sečí na plochách ve správě OŽP
Prahy 13 (asi 170 ha veřejné zeleně) se řídí klimatickými podmínkami.
První sečení je zahajována koncem dubna. Počet
je nastaven z původních šesti na čtyři až pět ročně s vynecháním
nejsušších letních měsíců.

Uvnitř vnitrobloků a na některých plochách Centrálního parku je
pěstován pobytový trávník, který je nutné sekat pravidelně. V okolí
dětských hřišť, kde tráví čas nejvíce malé děti, maminky a senioři, nelze
ponechávat trávník neposekaný nebo příliš vysoký, protože by byl zdrojem
alergenů, případně i klíšťat.

V
souvislosti s nadcházejícím obdobím sucha žádáme všechny zahradnické firmy, aby
respektovaly a využívaly odborná doporučení MHMP a MŽP o sečení travních
společenství.


Zejména
z důvodu suchých let, která trvají od roku 2015, je dnes sečení trávníků velké
téma.
Travnaté plochy jsou na přísun vody hodně náročné, mnohem více než
například zapojené keřové skupiny. V minulosti se na sídlišti sekaly trávníky
od dubna do října jedenkrát měsíčně, což vycházelo v průměru na šest sečí
za rok. Nyní je to asi čtyřikrát ročně, přičemž se vynechávají letní suché
měsíce.
Nelze však obecně říci, že se bude sekat častěji nebo se nebude sekat
vůbec. Je třeba pečlivě zvážit, na kterých plochách jsou například pěstovány
pobytové trávníky, kde jsou luční porosty v přírodě blízkých lesoparcích a
zda jde o trávníky, které doprovázejí komunikace.
Názor odborníků prezentovaný
v mediích je mnohdy nejednotný nebo nevychází z praxe péče o veřejnou
zeleň. V neposlední řadě musíme brát v potaz i rozdílné požadavky
obyvatel. Někteří volají po zahájení sečí již koncem března a jiní požadují nesekat
travnaté porosty vůbec.
Městská část se snaží o rozumný kompromis. V rámci
péče o veřejnou zeleň máme na starosti asi 170 ha ploch.
Velké plochy trávníků
se sekají zahradní traktorovou sekačkou s nastavením vyšší výšky nože, aby
tráva tolik neprosychala. To je také v souladu s doporučením pražského
magistrátu a MŽP. Terén trávníků na sídlišti je mnohde nerovný. Proto při
pevném nastavení výšky nože sekačky na 6–8 cm je někde čerstvě posekaný porost
vysoký dva a někde až deset centimetrů. Velká traktorová sekačka má kyvný
modul, který díky pneumatickým polštářům lépe kopíruje terén a jeho nerovnosti.
Doseky a malé plochy například předzahrádek a vnitrobloků, kam velká sekačka
nemůže zajet, jsou sekány menšími motorovými nebo strunovými ručními sekačkami.

Zahradnické práce provádějí zkušení zahradníci, kteří technologické postupy
sečí i dalších prací dobře znají. V souvislosti s nadcházejícím obdobím sucha žádáme
všechny zahradnické firmy, aby respektovaly a využívaly odborná doporučení MHMP
a MŽP o sečení travních společenství.
Jak již bylo řečeno – harmonogram sečí na
plochách ve správě OŽP Prahy 13 se řídí klimatickými podmínkami. První je
zahajována koncem dubna. Počet je nastaven z původních šesti na čtyři až
pět ročně s vynecháním nejsušších letních měsíců.
Uvnitř vnitrobloků a na
některých plochách Centrálního parku je pěstován pobytový trávník, který je
nutné sekat pravidelně. V okolí dětských hřišť, kde tráví čas nejvíce malé
děti, maminky a senioři, nelze ponechávat trávník neposekaný nebo příliš
vysoký, protože by byl zdrojem alergenů, případně i klíšťat. Seče jsou také
způsob, jak z trávníků odstranit i psí exkrementy, které zde zanechávají
neukáznění lidé.
Nesekané trávníky by se uvnitř sídliště nestaly květnatými
loukami, ale spíše zapleveleným nevzhledným ruderálním porostem. Pokud chceme
docílit květnaté louky, je nejvhodnější ji takto již založit.Z trávníku, který byl původně založený jako pobytový, by se
květnatá louka stala při seči 1 – 2x do roka až za mnoho let.

V městské
části máme velké množství parků a lesoparků s přírodě blízkými partiemi,
kde se travnaté plochy sekají dvakrát ročně jako luční porosty. Jde o některé
části Centrálního parku, Údolí Motolského potoka nebo Ovčí hájek směrem
k Prokopskému údolí.

Dana
Céová
odbor životního prostředí MČ Praha 13


Sdílejte článek