Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Senior Akademie již od 21. února

Praha13
16.01.2018
Nenechte si ujít

Senior Akademie poradí, jak se účinně bránit kriminalitěMěstská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva
 16. 1. 2018


Ze statistického hlediska jsou senioři
vůbec nejohroženější skupinou zasaženou kriminální činností. Praha 13 proto opět
navázala spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy, aby společně
zorganizovali druhý ročník úspěšné Senior Akademie, která se zabývá účinnou
prevencí kriminality.

Senior
Akademie, nad kterou převzal záštitu zástupce starosty za sociální oblast Pavel
Jaroš, je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, ochrany života, zdraví
a majetku zaměřených na seniory. Moderní alternativní metodou, založenou na
principu univerzity třetího věku, přednáší strážníci městské policie účastníkům
akademie, jak se chovat v krizových situacích, předcházet trestné činnosti
nebo jak účinně přivolat pomoc.  V rámci
programu mohou senioři a zdravotně postižení občané s trvalým pobytem
v Praze 13 a v Praze – Řeporyjích absolvovat celkem třináct
přednášek, které se budou konat pravidelně každou středu v obřadní síni
radnice od 14 do 16 hodin.

Program akademie je tematicky zaměřen na řadu
oblastí. Účastníci se dozvědí více o zajištění osobního bezpečí,
zabezpečení majetku, o finanční gramotnosti, kriminalistice, základech první
pomoci, obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí či o povinnostech při
chovu psů apod. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České republiky,
Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska městské
policie.

Slavnostní
zahájení Senior akademie proběhne 21. února za účasti starosty Prahy 13 Davida
Vodrážky a jeho zástupce Pavla Jaroše. „Senioři
se snadno stávají oběťmi trestné činnosti. Jejich bezpečí a ochrana je pro nás
jednou z priorit, proto jsem rád, že jsme znovu navázali spolupráci
s městskou policií a projekt Senior Akademie bude znovu zrealizován,“

řekl starosta David Vodrážka.

Zahájení Senior akademie 21. 2. ve 14.00 se uskuteční v budově radnice v zasedací místnosti Rady MČ Praha 13 v 5. patře č. 631.


Přihlášky si mohou
zájemci vyzvednout osobně u Jana Morčuše, ÚMČ Praha 13, 2. patro, č. dveří 320, E-mail: morcusj@praha13.cz
nebo elektronicky na www.praha13.cz.

Přihláška do Senior akademie

Program Senior akademie
 


Bližší informace získáte na tel. lince
235 011 458.

Projekt prevence kriminality Senior akademie
probíhá v rámci aktivit místní Agendy 21 a je realizován zdarma.

 

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae@praha13.cz

 

Sdílejte článek