Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Soví 100pou

Praha13
04.02.2021
Nenechte si ujít

Dům dětí a mládeže Stodůlky vyhlašuje při příležitosti svých 30. narozenin hru pro celou rodinu – soví 100pou, která potrvá tři měsíce (únor, březen, duben). Úkolem každého soutěžícího je nasbírat co nejvíce sovolepek do hrací karty (nejméně tři, nejvíce devět).Dům dětí a mládeže Stodůlky vyhlašuje při příležitosti svých 30. narozenin hru
pro celou rodinu – soví 100pou, která potrvá tři měsíce (únor, březen,
duben). Úkolem každého soutěžícího je nasbírat co nejvíce sovolepek do hrací
karty (nejméně tři, nejvíce devět).
  Na všechny zájemce tak čekají tři
velmi hravé měsíce. Únor je věnován tématu Masopust,
kdy je možné absolvovat dvě poznávací stezky se šiframi a úkoly a pobavit se
při společném vytváření masopustních masek na Fotokarneval. Březen bude věnován
tématu Hnízdění. Kromě výtvarných
úkolů nebude chybět ani venkovní šifrovací hra a hudební výzva. Tématem dubnových
aktivit budou Retrohrátky. Nebudou
chybět pohybové i taneční výzvy, výzvy pro mozek a intelekt.
  Oslavy i hra vyvrcholí oslavou na Den
dětí 1. června, součástí bude i losování o zajímavé ceny, včetně poukazů na
příměstské tábory, vstupy na akce domu dětí nebo volné vstupy do kroužků.
  Kroky každého nadšence, který se chce
zúčastnit hry soví 100pou, by měly vést nejprve na recepci DDM Stodůlky, kde si
vyzvedne svou hrací kartu. Před zapojením doporučujeme prostudovat kompletní pravidla hry.
Průběh oslav i popis aktivit najdete na webových
stránkách DDM Stodůlky v sekce 30 let. Všechny aktivity jsou organizované
výhradně jako samoobslužné stezky, či on-line formou. Prosíme všechny
soutěžící, aby po celou dobu dodržovali nařízení vlády a pokud potkají při
aktivitách jiné osoby, udržovali rozestup a používali roušky.
Důležité
odkazy:

kompletní pravidla hry – www.ddmstodulky.cz/30let-pravidla-hry-sovi-100pou
průběh oslav – www.ddmstodulky.cz/30let
popis jednotlivých aktivit – www.ddmstodulky.cz/30let-9-aktivit-sovi-100pou

Sdílejte článek