Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanoviště separovaného odpadu s nádobami na sběr jedlých olejů a tuků

V naší městské části začátkem měsíce března startoval nový projekt, nová služba pro občany – sběr jedlých olejů a tuků. Na vybraných veřejných stanovištích separovaného sběru odpadů se objevila nová nádoba s fialovým víkem. Do nádoby je možné odložit pevně uzavřené plastové láhve s použitým jedlým tukem a olejem. Jedná se o pilotní projekt. Pokud se osvědčí, budou nádoby k dispozici postupně na více stanovištích. Oleje a tuky nepatří do kanalizace, tu extrémně znečišťují a ničí čistící technologie. Nové nádoby nejsou určeny na použité průmyslové tuky a oleje, ty patří do nebezpečného odpadu.

 

Stanoviště separovaného odpadu s nádobami na sběr jedlých olejů a tuků