Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Strážníci poradí seniorům, jak se chránit před kriminalitou

Praha13
10.01.2018
Nenechte si ujít

Cyklus 13 přednášek zaměřených na prevenci kriminality.Městská část Praha 13 ve spolupráci
s Městskou policií hl. m. Prahy pořádá Senior akademii. Jedná se o cyklus 13
vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality.
Akce je určena pro
seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy
13.

Senior akademie bude probíhat od 21.2. – 16.5. 2018 a skládá se
z pravidelných středečních setkání konaných v obřadní síni radnice
vždy od 14 do 16 hodin. 

Zahájení Senior akademie 21. 2. ve 14.00 se uskuteční v budově radnice v zasedací místnosti Rady MČ Praha 13 v 5. patře č. 631.

Občané se tak mohou dozvědět užitečné
informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku,
finanční gramotnosti, základů první pomoci, domácího násilí atp. Součástí Senior
akademie je rovněž i návštěva Muzea Policie ČR, Centrálního operačního
střediska MP hl .m. Prahy a Psího domova v Tróji. 

Posluchači v rámci přednášek obdrží
tematické materiály a tiskoviny. Na závěr kurzu budou všem účastníkům rozdány
pamětní listy. 

Na Senior akademii se stačí přihlásit a
účast je bezplatná.
Občerstvení zajištěno.  

Akce se koná pod záštitou místostarosty
Prahy 13 Ing. Pavla Jaroše.

Přihlášky obdržíte v informačním
centru radnice nebo u Mgr. Jana Morčuše, ÚMČ Praha 13, 2. patro, č. dv. 320. K němu
prosím směřujte i vyplněné přihlášky.
Kapacita kurzu je omezená.  

Přihláška do Senior akademie

Program Senior akademie

Další informace:
Tel.: 235 011 458
Email: morcusj@praha13.cz

Mgr. Jan Morčuš

Sdílejte článek