Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

SVJ Garáže Archeologická má své parkoviště zpět

Praha13
02.06.2021
Nenechte si ujít

Po několika letech soudních sporů o užívání parkoviště na střeše garážové budovy Společenství vlastníků jednotek Garáže Archeologická s podporou městské části Praha 13 uspělo.Po několika letech soudních sporů o
užívání parkoviště na střeše garážové budovy Společenství vlastníků jednotek
Garáže Archeologická s podporou městské části Praha 13 uspělo. Parkoviště na
střeše je na základě rozhodnutí soudu o provedení exekuce opět k dispozici
veřejnosti.

 
Budovu garáží v Archeologické ulici postavil soukromý investor s
podmínkou, že na střeše budovy bude parkoviště pro místní obyvatele. Tak byla
budova i zkolaudována. Po dostavbě ale původní vlastník rozprodal jednotlivé
garáže a užívání parkoviště na střeše smluvně svěřil další firmě (RG Parking).
Ta však tento závazek nerespektovala. V roce 2018 dokonce bez souhlasu
vlastníka (SVJ) namontovala ke vjezdu na střechu bránu, která parkování místním
obyvatelům na garážovém domě znemožnila.

 
„Minulý měsíc vydal soud konečné rozhodnutí a potvrdil oprávněný nárok
SVJ na užívání parkoviště a také námitky Úřadu městské části k instalaci brány.
Neprodleně po vyznačení právní moci na Exekučním příkazu bylo odstraněno
veškeré technické zařízení bránící vjezdu na střechu a jejímu volnému a
bezplatnému užívání. Parkoviště na střeše je tímto opět ve správě SVJ Garáže
Archeologická v souladu s původními kolaudačními podmínkami,“
sdělil za SVJ
Garáže místopředseda výboru pan Ing. Bergmann.

 
„Výstavba garážového domu byla jasně podmíněna parkovištěm na střeše,
které budou mít možnost místní obyvatelé využívat.  Bohužel bývalý stavitel stavbu i parkovací
plochu několikrát převedl na jiné firmy a tím se roztočil dlouhý kolotoč
soudních sporů. Několikrát jsme konkrétní firmu vyzývali k odstranění zábran u
vjezdu na střešní parkoviště, s SVJ Garáže jsme byli v úzkém kontaktu a
maximální možnou měrou jsme se snažili SVJ pomoci. Jsem rád, že místní mohou
opět parkovat na střeše a že nekalé podnikatelské praktiky byly soudně
potrestány a napraveny,“
řekl starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka.

Sdílejte článek