Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Svoz komunálních odpadů

Praha13
18.03.2020
Nenechte si ujít

Omezení v obecním systému svozu a sběru komunálního odpaduV reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci
bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu
obyvatel na veřejnosti, si Vás dovoluji informovat o omezeních v obecním
systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je
svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do
24. 3. 2020 následovně
:

1)  Svoz
směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále
zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

2)  Svoz
využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá
bez omezení
, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených
svozových dnech a četnostech,

3)  Provoz
sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany)
dočasně uzavřeno
, nicméně provozovatel sběrného svora může z vlastního
rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.

V případě, že bude provoz sběrného dvora
v omezeném režimu zachován, žádám o zpětnou vazbu ze strany provozovatele,
abychom aktuální informaci zveřejnili na Portále ŽP,

4)  Provoz
kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen,
návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,

5)  Služba
přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena
do 24. 3. 2020

6)  Svoz
nebezpečného odpadu

a) 
Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně
přerušena do 24. 3. 2020
,

b) 
Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do
24. 3. 2020
,

c) 
Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren
zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

 

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby
nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC)
s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry
bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).

Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek
pro bezkontaktní převzetí písemností.

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu
komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem
na vývoj situace s koronavirem v ČR.

V případě doplňujících dotazů kontaktujte oddělení
odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel. 236 004 229.

Sdílejte článek