Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

dotace

  • Kotlíkové dotace V – obrázek

    „KOTLÍKOVÉ DOTACE V“

    !!! Stále můžete žádat o kotlíkové dotace !!! Příjem elektronického podání žádostí začal 7. srpna 2023 v 8:00 hodin, UKONČENÍ příjmu podání žádostí je 31. srpna 2024 v 23:59:59 hodin. O dotační podporu mohou v aktuální výzvě žádat občané, jejichž domácnost tvoří a uvedené doloží: Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci…