Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Termíny vstupu do registrovaného partnerství pro rok 2024 – Praha 13

Termíny prohlášení o vstupu do registrovaného  partnerství pro rok 2024

Odbor občansko-správní ÚMČ Praha 13 (matriční  úřad) v souladu s ust. § 13 a zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení určuje:

a) obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro prohlášení o vstupu do partnerství na území městské části Praha 13 v roce 2024

b) dobu pro prohlášení o vstupu do partnerství na území městské části Praha 13 v roce 2024 v době od 09:00 hod. do 13:30 hod., v níže uvedených termínech:

  • 20. 1., 10. 2., 24. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 4. 8., 18. 8., 25. 8.,

1. 9., 15. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 8. 12. 2024 – v obřadní místnosti

  • každý třetí čtvrtek v měsíci, je-li tento den pracovní – v kanceláři oddělení matrik