Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Termíny vstupu do registrovaného partnerství pro rok 2024 – Praha-Řeporyje

Termíny prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství pro rok 2024 Praha – Řeporyje

Odbor občansko-správní  ÚMČ Praha 13 jako  matriční úřad pro městskou část Praha – Řeporyje v souladu s ust. § 13 a zák. č . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení určuje:

  1. a) obřadní síň Úřadu městské části Praha – Řeporyje jako úředně určenou místnost pro prohlášení o vstupu do partnerství na území městské části Praha – Řeporyje v roce 2024
  2. b) dobu pro prohlášení o vstupu do partnerství na území městské části Praha – Řeporyje v roce 2024 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod., v níže uvedených termínech:

9. 2., 15. 3., 20. 6., 13. 9., 11. 10. a 22. 11. 2024

Bc. Martina Koloušková, DiS
vedoucí oddělení matrik