Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Tichá linka na radnici Prahy 13

Praha13
12.05.2022
Nenechte si ujít

Občané s vadami sluchu nebo řeči mají možnost využít on-line tlumočení do znakové řeči nebo přepis mluvené řeči do textu.Městská část Praha 13 své služby rozšířila o Tichou linku.
Občané s vadami sluchu nebo řeči mají možnost využít on-line tlumočení do
znakové řeči nebo přepis mluvené řeči do textu. Úřad, který je plně bezbariérový
pro osoby se sníženou pohyblivostí, se tak stal bezbariérovým i pro osoby se
sluchovým postižením. 

„Služby
úřadu neustále zkvalitňujeme a Tichá linka je jedním ze způsobů, jak můžeme
pomoci občanům s vadami sluchu nebo řeči k pohodlnějšímu a
příjemnějšímu kontaktu s úřadem. Tablet s on-line překladatelem
si mohou vyžádat při vstupu do prostor radnice na informacích a použít jej při
vyřizování svých záležitostí,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. 

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem
se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim
komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Klient při použití zvolí vhodnou
službu. Pokud komunikuje ve znakovém jazyce, vybere si online tlumočení a spojí
se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru.
Pokud komunikuje v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s
přepisovatelem skrze textové okno.
Tlumočník/přepisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní komunikaci
či upraví nebo přeloží text. 

Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět.

Sdílejte článek