Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Tichá linka na radnici Prahy 13

Praha13
12.05.2022
Tiskové zprávy

Občané s vadami sluchu nebo řeči mají možnost využít on-line tlumočení do znakové řeči nebo přepis mluvené řeči do textu.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
                                                                                            Tisková zpráva

 12. 5. 2022

Tichá linka na radnici Prahy 13


Městská část Praha 13 své služby rozšířila o Tichou linku.
Občané s vadami sluchu nebo řeči mají možnost využít on-line tlumočení do
znakové řeči nebo přepis mluvené řeči do textu. Úřad, který je plně bezbariérový
pro osoby se sníženou pohyblivostí, se tak stal bezbariérovým i pro osoby se
sluchovým postižením. 

„Služby
úřadu neustále zkvalitňujeme a Tichá linka je jedním ze způsobů, jak můžeme
pomoci občanům s vadami sluchu nebo řeči k pohodlnějšímu a
příjemnějšímu kontaktu s úřadem. Tablet s on-line překladatelem
si mohou vyžádat při vstupu do prostor radnice na informacích a použít jej při
vyřizování svých záležitostí,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. 

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem
se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim
komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Klient při použití zvolí vhodnou
službu. Pokud komunikuje ve znakovém jazyce, vybere si online tlumočení a spojí
se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru.
Pokud komunikuje v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s
přepisovatelem skrze textové okno.
Tlumočník/přepisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní komunikaci
či upraví nebo přeloží text. 

Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět.

Mgr. Lucie Steinerová

Vedoucí oddělení tisku a informací

Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz

Sdílejte článek