Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Tržiště Luka bude mít nového provozovatele

Praha13
01.03.2022
Nenechte si ujít

Prodejci zde budou i nadále nabízet čerstvé potraviny, včetně ovoce, zeleniny, pečiva a dalšího zboží.Oblíbené tržiště Luka bude mít od dubna nového provozovatele. Se
současným provozovatelem je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou pěti let,
která končí dne 
31.3.2022. Z tohoto důvodu muselo být v lednu vyhlášeno výběrové řízení na
provozovatele tržiště a v souladu s právními předpisy zveřejněno na úřední
desce. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci a podle 
jasně stanovených kritérií, jež byla obdobná jako v
předchozím období a 
výběrové řízení vyhrál nový nájemce. O
výsledku byli uchazeči písemně informováni. V současné době probíhá
jednání s novým provozovatelem o předání a převzetí plochy tržiště, 
tak aby byl i nadále
zajištěn bezproblémový provoz.
Obyvatelé Prahy 13 o tržiště na Lukách,
nabízející čerstvé potraviny, včetně ovoce, zeleniny, pečiva a dalšího zboží,
zcela určitě nepřijdou.

Sdílejte článek