Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Údržba lávky pro pěší

Praha13
20.04.2018
Nenechte si ujít

Od 16. 4. do 24. 6. bude prováděna údržba pěší lávky vedoucí přes ulici Mukařovského.Dopravní podnik hl. města Prahy
bude v termínu od 16. dubna do 24. června 2018 provádět údržbu pěší lávky,
vedoucí přes ulici Mukařovského, která spojuje obchodní a kulturní středisko
Luka se stanicí metra.
Ohlášené práce se budou prováděny uvnitř pevných záborů.
V průběhu těchto prací bude podle potřeby docházet za plného provozu
stanice metra Luka k uzavírkám venkovního pevného schodiště a venkovní
podchozí rampy, která navazuje na uzavřenou lávku.
Dopravní podnik je povinen
vyznačit případnou obchozí trasu a rovněž musí provést patřičnou ochranu proti
nadměrné hlučnosti a prašnosti.

Sdílejte článek