Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ukliďme Prahu 13

Praha13
07.09.2020
Nenechte si ujít

Kvůli karanténě covid–19 byly jarní úklidy v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zrušeny. Ty podzimní jsou naplánovány na 19. září.Kvůli
karanténě covid–19 byly jarní úklidy v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zrušeny. Ty podzimní jsou
naplánovány na 19. září. Nejdůležitějším článkem těchto akcí jsou lidé,
kteří zorganizují dobrovolnický úklid ve zvolené lokalitě. Hlavní organizátor www.UklidmeCesko.cz jim poskytuje know-how, pevné pytle na sesbíraný
odpad
a veškerou další potřebnou podporu. Pro zájemce o zorganizování úklidové skupiny
je více informací na www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/.

  Organizátoři zaregistrovaných skupin z
podniků, občanských spolků, společností SV, škol apod. se mohou předem hlásit na
odboru životního prostředí u Dany Céové, ceovad@praha13.cz,
tel. 235 011 474. Pomůžeme vám vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu,
můžeme poskytnout i menší množství pytlů. Odvoz pytlů se sebraným odpadem po
dohodě zajistíme.

  Praha 13 tuto akci velice vítá, podporuje a
děkuje všem zdejším skupinám, které se již několik let do úklidu zapojují. Vždy
vysbírají obrovské množství odpadků, pomáhají s likvidací černých skládek a
také šetří nemalou část finančních prostředků, které jsou z rozpočtu
městské části na úklidy každoročně vynakládány.

Veškeré informace získáte na výše uvedených
kontaktech. 
Dana Céová

vyzaduji

vyzaduji

 

Sdílejte článek