Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Unikátní učebny v ZŠ Kuncova

Praha13
02.09.2022
Nenechte si ujít

V Základní škole Kuncova na žáky čeká unikátní a zcela nová učebna fyziky. Během léta se podařilo uskutečnit projekt, který škola připravovala dva roky…V Základní škole Kuncova na žáky
čeká unikátní a zcela nová učebna fyziky. Během léta se podařilo uskutečnit projekt,
který škola připravovala dva roky. Během dvou měsíců proběhly stavební práce ve
třech původních třídách a od září mají děti i pedagogové k dispozici
skvěle vybavenou odbornou učebnu i fyzikální kabinet v hodnotě dvou
milionů korun.

„Investice do
školy jsou naší prioritou a věnujeme se tomu velmi intenzivně. Tato
rekonstrukce je více než vydařená a nové prostory opět zkvalitní výuku. Fyzika
je sice jeden z méně oblíbených předmětů, ale tady teď mají děti prostor,
přímo připravený k pokusům a badatelsky orientované výuce. Teoretická
výuka se tak změní v názorné ukázky například lomu světla,“ řekl starosta David Vodrážka.

 „Projekt jsme připravovali již delší dobu a
trpělivost se nám vyplatila. Stavební práce byly náročné, bylo nutné posunout
příčky mezi třemi učebnami, upravit rozvody, instalovat venkovní žaluzie
ovládané zevnitř pedagogem, vyměnit podlahovou krytinu a upravit osvětlení.
Výsledek ale opravu stojí za to: nová učebna fyziky a také nový fyzikální
kabinet jsou vysoce nadstandardní a doufám, že teď bude fyzika žáky více
motivovat a bavit,“ řekl ředitel školy Pavel
Petrnoušek
a dodal: „Děkuji touto cestou radnici za finanční podporu, velké
zásluhy patří panu školníkovi, který na stavbě strávil prázdniny a koordinoval
řemeslníky, a také za skvělou práci dodavatelům, velice si vážím rychlosti,
ochoty a kvality odvedené práce.“ 

 „Školství se v naší městské části skutečně
daří a gratuluji všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli. Za dva měsíce
prázdnin vznikla rozšířená učebna zeměpisu, zcela nová fyzikální učebna a také
kabinet pro pedagogy. Zázemí pro vyučující je neméně důležité a veškeré
vybavení i pomůcky představují to nejmodernější na trhu,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.

V učebně
fyziky se na vyvýšeném stupínku s katedrou a novým počítačem nachází na
míru vyrobený demonstrační stůl na širokou škálu pokusů. Instalována byla také
nejnovější bezdotyková interaktivní tabule umožňující kombinovat praktickou i
teoretickou část výuky. Místo klasických lavic je učebna vybavena 15 atypickými
boxy se širším, omyvatelným a odolným povrchem a samozřejmě i novými
židlemi. Zadní stěna třídy skýtá komfortní úložný prostor pro veškeré pomůcky a
přístroje, které byly v rámci rekonstrukce pořízeny, a to v hodnotě 300 000
Kč. Opravdovou perlou nové fyzikální učebny se stala hvězdná obloha na stropě.
Fosforeskujícími barvami jsou na ní ztvárněny všechny planety Sluneční
soustavy, Mléčná dráha, černá díra a nejvýznamnější souhvězdí zimní i letní
oblohy.

Hvězdnou oblohu dodala fa: Martin Falc
                                                       Hvězdné stropy
                                                       www.hvezdne-stropy.cz

Sdílejte článek