Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úprava intervalů linky autobusu č. 168

Praha13
24.10.2018
Nenechte si ujít

Od 29. října budou posunuty o –5 minut oproti pravidelnému jízdnímu řádu.V září došlo k úpravě intervalů jízdního
řádu autobusu č. 168. Ten začal dojíždět do zastávky Za Mototechnou, kterou
ráno používají především děti pro dopravu do svých škol, o 3 minuty později.
Tato změna navazovala na změnu trasy midibusových linek v oblasti Prahy 6
(linky č. 108 a 216), se kterými je linka 168 provázána. Tento konkrétní spoj
tedy začal od září přijíždět do zastávky Za Mototechnou o tři minuty později,
což znamenalo, že se děti do škol dostaly se zpožděním. Městská část Praha 13
plně podpořila argumenty občanů, jejichž děti tento ranní spoj využívají.
Obrátili jsme se na Regionálního organizátora pražské integrované dopravy
(zkráceně ROPID), aby zvážili posun příjezdů o několik minut dříve
v kratších intervalech.

Žádosti
bylo vyhověno. Všechny spoje linky 168 budou posunuty o – 5 minut oproti
pravidelnému jízdnímu řádu. Nově tak bude tento školní spoj přijíždět na
zastávku Za Mototechnou v 7.27 h. Změna bude realizována od 29. října,
nicméně nejdůležitější ranní spoj svážející děti do škol přijíždí na zastávku
dříve už od 8. října. Rovněž intervaly příjezdu autobusů budou v době
ranní a odpolední špičky posíleny o 15 minut.

Sdílejte článek