Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Centrum právní pomoci

Základní právní poradenství nabízí radnice Prahy 13 občanům městské části v problematické situaci od 14. ledna 2014. Rada MČ Praha 13 schválila tento záměr 16. prosince 2013.

Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma v pondělí 12.00 – 15.00 a ve středu 9.00 – 12.00

Poradna sídlí v místnosti č. 317 ve 2. patře radnice na Slunečním náměstí.
Zájemce o právní radu musí být občanem Prahy 13, to znamená, že má na území městské části trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost.
Musí se předem telefonicky objednat na tel. 235 011 144, 235 011 228 nebo na bezplatnou linku 800 130 000 a ve sjednanou hodinu přijít.

Centrum právní pomoci je určeno pro lidi, kteří se z různých důvodů ocitli v problematické situaci a nevědí si sami rady. Poskytne základní radu, jak v konkrétním případě postupovat. Radit bude v oblasti rodinného a pracovního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, v otázkách nájmu a podnájmu, dluhů, migrace, v problematice menšin i v trestně právní oblasti.

Kontakt:

Centrum právní pomoci
Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13
2. patro, č. dveří 317

Návštěvní hodiny: 

Pondělí 12.00 – 15.00
Středa 9.00 – 12.00

JEN PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ A POUZE PRO OBČANY PRAHY 13.

Objednat se můžete v informacích radnice tel.: 235 011 144 nebo 235 011 228