Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kurzy angličtiny pro seniory Prahy 13

Akci nebylo možné realizovat v původním termínu, kurzy se budou realizovat na podzim 2020.
O bližším termínu zahájení kurzů budeme včas předem informovat

Naučit se jazyk může každý, bez ohledu na věk. Tímto heslem naplňuje aktivity místní Agenda 21, která pro seniory Prahy 13 zajistila od 1. 4. 2020 výuku anglického jazyka. Výuka bude probíhat každou středu v 90 minutových lekcích .

Tato nová aktivita byla nabídnuta seniorům prostřednictvím Virtuálního klubu a stávajících Klubů seniorů. Jsme velmi mile překvapeni velkým zájmem ze strany seniorů a budeme se snažit výuku rozšířit na více dnů a lekcí.
V případě, že máte zájem o zápis, je možné se nezávazně registrovat na e-mailu zelenkovah@praha13.cz.